<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=410238003108880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kontakt
Menu
Kontakt

Roten til hvorfor vi eksisterer

Digital transformasjon. Sikkerhet. Nettverk. 

Rådgivning 

Våre konsulenter er spesialister. Vi tilbyr sterk ekspertise i våre kompetanseområder for å veilede våre kunder til effektive løsninger. For kunder som ønsker å begynne, eller allerede har begynt sin digitale transformasjon, tilbyr vi rådgivningstjenester for å klargjøre nettverk og infrastruktur.

BlueTree hjelper deg med å lage en plattform for å legge til rette for digitalisering og transformasjon der målet er å forene, forenkle og standardisere. Våre konsulenter hjelper deg med å skape en IT-strategi basert på dine forretningsbehov og muligheter. Vi er din teknologiske sparringspartner og holder deg oppdatert om relevante nye trender og beste praksis. Vi er hele tiden nysgjerrige på ny teknologi og investerer mange ressurser i å være i forkant på nye trender. 

Kontakt
Rådgivning

Prosjekt

Vi leverer løsninger som hjelper våre kunder å nå sine mål. Vi vet at hver bransje og hver bedrift har sine unike utfordringer, og tilbyr ekspertise for å lage praktiske løsninger for situasjonen som tillater våre kunder å fokusere på kjernevirksomheten. Vi baserer alle våre løsninger på validerte design og best praksis, men tuner dem for å passe forretningsbehovet til våre kunder. Ved å fokusere på dine forretningsbehov, hjelper BlueTree deg å lage et nettverksdesign som gjør at din virksomhet kan vokse og innovere mer.

Ved å ha et design som er bygget med stabilitet, sikkerhet og skalerbarhet i fokus, kan din virksomhet fokusere på det er som er viktig. BlueTree kan bistå eller drive prosjekter for kunder som ønsker å flytte nettverk eller endre leverandør(er) uten å forårsake utilgjengelighet for virksomhetskritisk infrastruktur, og som vil holde prosjektets kostnader under kontroll.

Kontakt
Prosjekt

Drift & Support

Nettverkets formål er å gjøre virksomheten i stand til å levere sitt beste. Profesjonell drift tillater organisasjoner å få mer konkurransedyktige fordeler, optimalisere driftstiden og redusere driftskostnader. For å operere nettverket på det kvalitetsnivået virksomheten fortjener og med de tjenestenivåavtale (SLA) som den trenger, krever mye ressurser. Kombinasjonen av vår tekniske ekspertise i godt testede prosedyrer og prosesser, og vårt vedlikeholdsarbeid, gir proaktive nettverk som optimaliserer og forebygger problemer.

Vi kan hjelpe deg å lage en driftsmodell som er skreddersydd for å dekke behovene dine, inkludert nettverksadministrasjon, forebyggende vedlikehold og overvåking. Vi hjelper deg med å feilsøke problemer med nettverk, utføre årsaksanalyse og foreslå langsiktige løsninger. BlueTree kan tilby eller forsterke din eksisterende nettverksovervåkning ved hjelp av sofistikerte overvåkingsverktøy for å korrelere og håndtere hendelser gjennom hele kjeden fra å identifisere en feil til en løsning og rapportering av feilen.

Kontakt