(SaaS)
Software som en tjeneste

Prosjekttjenester
abonnementstjenester
driftssenter / outsourcing
co-creation-lab

KONTAKT OSS I DAG

Software som en tjeneste (SaaS)

Software om en tjeneste (SaaS) fra BlueTree, er en tjeneste der BlueTree forvalter og leverer lisenser på leasing fra ulike leverandører.

Tjenesten inneholder bl.a. optimalisering av lisensbeholdning for over-, under- og feillisensiering, samt installasjonsbase.

Hva er Software som en tjeneste (SaaS)?

SaaS fra BlueTree hjelper virksomheter med å oppnå en dynamisk og skalerbar lisensportefølje, som er tilpasset den teknologiske utviklingen og organisasjonens behov. SaaS fra BlueTree resulterer i lavere innkjøps-, vedlikehold- og forvaltningskostnader for programvare og lisenser.

Å være riktig lisensiert er krevende og dyrt dersom man mister kontrollen. Virksomheter som kjøper lisenser automatisk vil motta vedlikeholdsfakturaer hvert år, i mange tilfeller uten å vite hvor mange som faktisk har behov for lisensene. Ofte har virksomheten kjøpt flere lisenser enn hva de trenger.

SaaS resulterer i lavere innkjøps-, vedlikeholds- og forvaltningskostnader for programvare og lisenser.

Denne tjenesteleveransen leveres iht. ISO/IEC 27001:2013 (informasjonssikkerhet) og ISO 9001:2015 (kvalitet).

Overblikk over SaaS-fordeler

  • Måling av faktisk lisensbruk: for fremtidige lisensprognoser og -kostnadsestimering
  • Optimalisering av lisensbeholdning: over-, under- og feillisensiering, samt installasjonsbase
  • Reduksjon i lisenskostnader for hele virksomheten
  • Unngå straffeavgifter: ved en programvarerevisjon
  • Etablering av lisensregnskap: for å eliminere «årstelling»
  • Enklere å etterleve GDPR-krav

Helsesjekk (Software Asset Management)

Å holde oversikt over hvilken programvare virksomheten betaler for, hvor den er installert, hvilken programvare som faktisk brukes og hvordan, er en krevende oppgave. I tillegg er det viktig at de som bruker en bestemt programvare, har riktig lisens.

Dersom leverandører som f. eks. Microsoft eller Adobe varsler lisensrevisjon, en anledning som brukes for å sørge for at brukerne har riktige lisenser, kan det bli utstedt bøter for ikke-lisensierte programvareversjoner. Endringer i regler og virksomheten, gjør at en revisjon kan bli både tidskrevende og kostnadsdrivende.

Software som en tjeneste fra BlueTree, bruker Software Asset Management (SAM) som metode, for å administrere virksomheters programvarelisenser. Som en nøytral tredjepart gir tjenesten et objektivt perspektiv på overvåking og styring av programvareaktiver.

Andre tjenester

Påmelding

Din melding har blitt sendt.

Vi vil kontakte deg i løpet av kort tid.
Ops! En feil har oppstått. Vennligst prøv igjen.

Hvis feilen vedvarer kontakt oss på:
Telefon: +47 400 01 096
Generelt: info@bluetree.no
Salg: salg@bluetree.no
Support: support@bluetree.no