(SAMaaS)
Samhandling som en tjeneste

Prosjekttjenester
abonnementstjenester
driftssenter / outsourcing
co-creation-lab

KONTAKT OSS I DAG

Samhandling som en tjeneste (SAMaaS)

Samhandling som en Tjeneste (SAMaaS) fra BlueTree, er for virksomheter som ønsker at de ansatte skal være tilkoblet, engasjerte, produktive, og kunne samhandle, enten de er på kontoret, hjemmekontor, eller på farta.

Gjennom SAMaaS fra BlueTree, kan kunder oppleve skalerbare møteroms- og hjemmekontorløsninger.

Hva er samhandling som en tjeneste (SAMaaS)?

God arbeidsflyt mellom kontor til person, eller kontor til kontor, krever at møterommet er tilrettelagt for virksomhetens bruk. Dette gjelder både videokonferanser og fysiske møter med digitale samhandlingsverktøy. Romløsningen skal sikre arbeidsflyt ved å være understøttet av bilde, lyd, presentasjonsmuligheter og styringsverktøy. Smarte sensorløsninger i enhetene sørger for å rapportere om møterombrukerenes velvære gjennom temperaturmåling.

SAMaaS er en leasingtjeneste hvor BlueTree står for hele aspektet ved anskaffelse og administrasjon av maskinvare, programvare, opplæring, vedlikehold og supportering. Tjenesten tilpasses de ulike kunders unike behov. Tjenesten kan også leveres med system for møteromsbooking med kalenderintegrasjon, med små tilgjengelighetsskjermer på utsiden av møterommet.

Gjennom SAMaaS fra BlueTree, kan kunder oppleve skalerbare møteroms- og hjemmekontorløsninger, som passer sømløst sammen med resten av BlueTrees teknologi som abonnementstjeneste-portefølje. Tjenesten benytter teknologi i verdensklasse, og kommer med sterk grad av sikkerhet og tilgjengelighetsgarantier, for å sikre den beste servicen og ytelsesevnen.

Denne tjenesteleveransen leveres iht. ISO/IEC 27001:2013 (informasjonssikkerhet) og ISO 9001:2015 (kvalitet).

Overblikk over SAMaaS-fordeler

  • Digitale møteplasser: sparer tid og miljø
  • Kostnader: blir forutsigbare og eliminerer infrastrukturinvesteringer
  • Mulighet for å møtes ansikt til ansikt: uavhengig av fysisk tilstedeværelse
  • Enkel og rask skalering: når det skjer endringer i virksomheten
  • Regnskapsmessige fordeler: gjennom flytting av CAPEX til OPEX
  • Standardisering: fører til kompatibilitet uavhengig av hvor kontorene måtte befinne seg

Kostnadseffektivt for både SMB- og Enterprisevirksomheter

En stor fordel med SAMaaS er kostnadseffektivitet. SAMaaS er en leasingbasert-tjeneste som muliggjør at virksomheter som tidligere ikke hadde midler til å anskaffe toppmoderne møteromsløsninger, nå kan samhandle effektivt, med en modell som er fokusert på forutsigbarhet av kostnader.

SAMaaS eliminerer behovet for kapitalintensive løsninger og reduserer totale eierkostnader. Dette kan gjøre store utslag på regnskapet i form av at virksomheter flytter kapitalkostnader (CAPEX) til driftskostnader (OPEX).

Har du møtt på nye problemstillinger under COVID-19?

Innføring av audiovisuelle arbeidsplassløsninger kan by på utfordringer, særlig når det kommer til kunnskap for innkjøp og styring av maskinvare, programvare, opplæring, vedlikehold og support. I tillegg finnes det et bredt spekter av mer eller mindre kjente teknologileverandører, som ofte fører til at flåten av kommunikasjonsløsninger består av ulike løsninger uten standardisering.

Under COVID-19-pandemien måtte de fleste virksomheter ta i bruk nye skybaserteløsninger. COVID-19 har satt standarden for hvordan en hybrid arbeidshverdag nå skal praktiseres. Ettersom mange virksomheter ikke hadde kunnskap om samhandlingsløsninger, er også dagens arbeidsverktøy fragmentert. Dette byr på lavere produktivitet og kompatibilitetsproblemer, noe som på sin side fører til både høy CAPEX og OPEX. Dette påvirker i form av at virksomheter realiserer at utstyret må endres, og gjennom at man bruker uforbeholden mye tid og ressurser på vedlikehold og support.

Gjennom SAMaaS fra BlueTree, kan kunder oppleve skalerbare og standardiserte møteroms- og hjemmekontorløsninger. Tjenesten er leasingbasert, slik at kunder ikke trenger å binde opp kapital. Tjenesten kommer med sterk grad av sikkerhet og tilgjengelighetsgarantier, som sikrer den beste servicen og ytelsesevnen.

Andre tjenester