Rådgivning

PROSJEKTTJENESTER
ABONNEMENTSTJENESTER
DRIFTSSENTER / OUTSOURCING
CO-CREATION-LAB

KONTAKT OSS I DAG

Rådgivning

BlueTrees rådgivere har inngående kjennskap fra hvordan infrastrukturarkitektur skal bygges og forvaltes.

Selskapet rådgir innen strategi, styring og implementasjon, forbedringer og endring knyttet til infrastruktur. BlueTree tilbyr bistand til å lage plattformer som tilrettelegger for digitalisering og transformasjon, ofte der målet er å forene, forenkle og standardisere.

BlueTree er eksperter på klargjøring av nettverk og infrastruktur.

Kompetent sparringspartner med Track Record

BlueTrees rådgivere er spesialister innen sine respektive fagområder.

For kunder som ønsker å starte, eller allerede har begynt sin digitale transformasjon, tilbyr selskapet rådgivningstjenester for å klargjøre nettverk og infrastruktur.

BlueTree hjelper virksomheter med å lage en plattform, for å legge til rette for digitalisering og transformasjon der målet er å forene, forenkle og standardisere.

Selskapets rådgivere kan videre hjelpe deg med å skape en IT-strategi basert på dine forretningsbehov og mulighetsrom.

BlueTree er din teknologiske sparringspartner og holder deg oppdatert om relevante nye trender og beste praksis. De ansatte er nysgjerrige på ny teknologi, og selskapet investerer tungt i ressurser for å være i forkant på nye trender.

Selskapets rådgivere karakteriseres av tung prosjekterfaring fra privat og offentlig sektor, samt meget høy grad av sertifiseringer innen ulike infrastrukturteknologier.

Andre prosjekttjenester