Prosjekter

Prosjekttjenester
abonnementstjenester
driftssenter / outsourcing
co-creation-lab

KONTAKT OSS I DAG

Prosjekter

BlueTree er et norsk teknologiselskap med livssyklustilnærming som pådriver for kundeopplevelser, kvalitet og sluttbrukeradopsjon.

BlueTree utfører prosjekter hele veien fra strategiutvikling til gjennomføring av digital transformasjon. Prosjektene utføres som totalprosjekter eller delprosjekter, med eller uten mandat til å drive prosjektene.

Selskapet har i en årrekke utført nettverksprosjekter for store Enterprisevirksomheter og samfunnskritiske bedrifter, i inn- og utland.

Beste praksis gjennom prosjektets livssyklus

BlueTree leverer løsninger som hjelper virksomheter med å nå sine mål. Selskapet forstår at hver enkelt industri / vertikal og virksomhet, har sine unike utfordringer. For dette tilbyr BlueTree ekspertise på å konstruere praktiske løsninger for situasjonen, som hjelper virksomheter å kunne fokusere på kjernevirksomheten.

Selskapet baserer samtlige løsninger på å validerte design og beste praksis, og finstiller disse for å passe forretningsbehovet til den enkelte virksomhet. Ved å sette den enkelte virksomhets forretningsbehov i fokus, kan BlueTree bistå på å utvikle et nettverksdesign som gjør at din virksomhet kan vokse og utvikle seg. Ved å ha et design som er bygget med stabilitet, sikkerhet og skalerbarhet i fokus, kan din virksomhet fokusere på kjernevirksomheten.

BlueTree bistår eller driver prosjekter for sine kunder som ønsker å flytte nettverk, eller endre leverandør(er), uten å forårsake utilgjengelighet for virksomhetskritisk infrastruktur. Samtidig holdes prosjektets kostnader under kontroll.

Selskapet tilbyr skreddersydde løsninger for enhver industri / vertikal, bygget med både klassiske og programmerbare nettverk.

Prosjektautomasjon

BlueTree tilbyr å utføre prosjekter drevet av automasjon, DevNet og NetDevOps. Prosjektautomasjon går ut på å at leveransen effektiviseres gjennom skriving av applikasjoner og utvikling av integrasjoner med nettverksprodukter, plattformer og APIer. Formålet er å forbedre nettverksadministrasjonen ved å bryte ned siloer, øke automatiseringen og redusere manuelt arbeid.

Målsettingen med praksisen er å redusere manuelle endringer i nettverksinfrastrukturen, noe som er ansett som kostnadsdyrt og høyrisikabelt for feil. Ved nettverksautomatisering bygger BlueTree nettverk med egenutviklede verktøy, slik at arbeidsflyten i nettverket blir mer smidig. Nettverksautomatisering inkluderer automatisering av administrasjon, konfigurasjon, testing og distribusjon av virtuelle og fysiske enheter i et nettverk.

Noen av fordelene med nettverksautomatisering inkluderer raskere initiering av tjenester, trådløsadministrasjon, fullstendig applikasjonssynlighet og reduksjon av menneskeligefeil.

Kontinuerlig livssyklusdesign

Nettverk er mer enn enheter i infrastrukturen som er der til de til går EoX (End of Life / Support). Å bytte defekte enheter etterhvert som livstiden tilsier, og man er driftsklar igjen, fungerer kun i svært statiske miljøer. Denne fremgangsmåten vil ikke holde i et Enterprisemiljø.

For å strukturere prosjektdesign og vedlikeholde av nettverk, utfører BlueTree livssyklusdesign. Syklusdesign omfatter en serie av beste praksis, prosesser og metoder, for å sikre at alle kvalitetskrav overholdes gjennom hele livsløpet, som beskrevet under.

  • Forberedelse: etablering av organisatoriske krav, utvikle en nettverksstrategi og foreslå en konseptuell arkitektur (HLD), som identifiserer teknologier som best kan støtte arkitekturen.
  • Planlegging: identifisere innledende nettverkskrav basert på mål, fasiliteter, brukerbehov, m.m. Planleggingsfasen innebærer å karakterisere lokasjoner og vurdere eksisterende nettverk, samt utføre en gapanalyse for å avgjøre om eksisterende systeminfrastruktur, lokasjoner og driftsmiljø, kan støtte den foreslåtte løsningen.
  • Design: De første kravene som ble utledet i planleggingsfasen, driver aktivitetene til nettverksarkitektene. Nettverksdesign-spesifikasjonen er et detaljert design (LLD) som oppfyller gjeldende forretnings- og tekniske krav, og inneholder spesifikasjoner for å støtte tilgjengeligheten, pålitelighet, sikkerhet, skalerbarhet og ytelse.
  • Implementasjon: Nettverket blir nå bygget, eller flere komponenter blir innarbeidet i henhold til designspesifikasjonene, med mål om å integrere enheter uten å forstyrre det eksisterende nettverket, eller skape sårbarhetspunkter.
  • Drift: Drift er den siste testen på hensiktsmessigheten av designet. Den operasjonelle fasen innebærer å opprettholde nettverkshelsen gjennom den daglige driften, inkludert å opprettholde høy tilgjengelighet og redusere utgifter. Feildeteksjon, korreksjon og ytelsesmonitorering skjer i daglig drift og gir de første dataene for optimaliseringsfasen.
  • Optimalisering: Involverer proaktiv håndtering av nettverket. Målet med proaktiv styring er å identifisere og løse problemer før de påvirker organisasjonen. Reaktiv feilsøking og korrigering er nødvendig når proaktiv styring ikke kan forutsi og redusere feil. I prosessen kan optimaliseringsfasen avdekke behov for re-design.
    • Adopsjon: I dette stadiet drar kundene nytte av teknologien og bruker de ulike funksjonene og egenskapene som er tilgjengelige i løsningen. Noen av nøkkelhandlingene inkluderer å identifisere de spesifikke barrierene som hindrer teknologiadopsjon, utnytte produkttelemetri og bruksinnsikt, utnytte eksisterende Use Case som eksempler for å øke brukeradopsjon, samt kommunisere resultater på tvers av organisasjonen.

    Andre prosjekttjenester