(PRaaS)
Print som en tjeneste

Prosjekttjenester
abonnementstjenester
driftssenter / outsourcing
co-creation-lab

KONTAKT OSS I DAG

Print som en tjeneste (PRaaS)

Print som en Tjeneste (PRaaS) fra BlueTree, er en tjeneste der BlueTree administrerer og håndterer kundens printmiljø, gjennom hele livssyklusen.

PRaaS omfatter hele aspektet fra rådgivning, konfigurasjon, oppdateringer, administrasjon, support og drift.

Hva er print som en tjeneste (PRaaS)?

PRaaS fra BlueTree sørger for å redusere printkompleksitet, gjennom smarte løsninger. Brukere kan skrive ut til delte utskriftskøer og utføre utskriftsjobber på hvilken som helst printer, m.m. Dette er med på å sikre at utskrifter er konfidensielle for brukerne, og reduserer printavfall fra dokumenter som ikke er samlet på printeren.

Print har tradisjonelt vært hodepine for mange virksomheter. PRaaS fra BlueTree eliminerer dette gjennom å tilby kunder et fleksibelt, sikkert og ressursbesparende leasingtiltak, som et kostnadseffektivt alternativ til kjøp av printer. Tjenesten kommer med sporings- og rapporteringsmotor, som gir et totalbilde av aktivitet per bruker, enhet eller avdeling.

PRaaS bidrar til mindre administrasjon og tidsbruk til vedlikehold av print. Samtidig gir tjenesten virksomheter økt IT-sikkerhet og kompetansekapasitet. Tjenesten gir også virksomheter bedre likviditet ved å fjerne anskaffelseskostnader. Dette gjøres ved å flytte CAPEX-kostnader til OPEX, i tillegg til å eliminere ressursbehov for printrelatert drift og support.

PRaaS omfatter hele aspektet fra rådgivning, konfigurasjon, oppdateringer, administrasjon, support og drift.

Denne tjenesteleveransen leveres iht. ISO/IEC 27001:2013 (informasjonssikkerhet) og ISO 9001:2015 (kvalitet).

Overblikk over PRaaS-fordeler

  • Printer kommer ferdig konfigurert og oppdatert: med nødvendig support og drift
  • Printkostnader blir forutsigbare og eliminerer investeringer i utstyr: (flytting av CAPEX-kostnader til OPEX)
  • Brukerstøtte: med komplett fjerndrift
  • På-stedet service: av printere

Kostnadseffektivt for både SMB- og Enterprisevirksomheter

En stor fordel med PRaaS er kostnadseffektivitet. PRaaS benytter leasingbasert prismodell, som ikke krever at virksomheter kjøper maskinvare. Dette muliggjør at virksomheter som tidligere ikke hadde midler til å oppgradere maskinvare når printeren har blitt gammel, nå kan oppgradere i tråd med produktets livssyklus.

PRaaS fra BlueTree, eliminerer behovet for kapitalintensive investeringer i print, og reduserer totale eierkostnader ved å kjøpe utstyr. Dette kan gjøre store utslag på regnskapet i form av at virksomheter flytter kapitalkostnader (CAPEX) til driftskostnader (OPEX).

Print som en tjeneste i praksis

Utskriftsfleksibilitet

Brukere kan utføre utskriftsjobber fra en hvilken som helst aktivert printerenhet. Brukere trenger ikke å installere eller konfigurere printdrivere på PC-er eller Mac. Brukere kan unngå avbrudd som følge av at printere er opptatt, eller i verste fall ute av drift, f.eks. som følge av brukerfeil, strømbrudd, e.l.

Personlig og sikker utskrift

Gjennom personlige utskriftsopplevelser, muliggjør tjenesten at brukere kan utføre konfidensielle utskrifter på delte enheter. På denne måten trenger ikke brukere haste til printeren for å hente konfidensielle utskrifter.

Delegert og sikker utskrift

Assistenter eller teammedlemmer kan skrive ut på vegne av sine ledere eller teamet. På denne måten sikrer avdelinger å opprettholde produktiviteten hvis personal er fraværende, og man kan trygt dele printjobber - helt uten hjelp fra IT.

Kritiske og umiddelbare behov som dukker opp uanmeldt

For å sikre det høyest nivået av servicegrad, inkluderer print som en tjeneste fra BlueTree, på-stedet service av printenheter ved uforutsette hendelser.

Andre tjenester