(NaaS)
Nettverk som en tjeneste

Prosjekttjenester
abonnementstjenester
driftssenter / outsourcing
co-creation-lab

KONTAKT OSS I DAG

Nettverk som en tjeneste (NaaS)

Nettverk som en Tjeneste (NaaS) fra BlueTree, er en tjeneste som muliggjør at virksomheter kan ta i bruk markedsledende nettverksutstyr, spekket med neste generasjons sikkerhetsløsninger.

Tjenesten er abonnementsbasert, som eliminerer behovet for at kunder kjøper eller administrerer infrastruktur eller lisenser for nettverket.

Interessert i monitorering av produksjonsnett (OT)? Hopp rett til seksjonen.

Hva er nettverk som en tjeneste (NaaS)?

NaaS muliggjør at virksomheter utnytter lokalnettverket (LAN) som en tjeneste.

LAN inkluderer den kablede og trådløse infrastrukturen virksomheter trenger for å koble til sluttenhetene sine (PC-er, servere, skrivere, IP-telefoner, kameraer, m.m.) samt perimetersikkerheten (brannmur), for å koble det lokale nettverket til internett og beskytte det fra eksterne trusler. Tjenesten kan inkludere håndtering av internettlinjer fra internettleverandører (ISP).

NaaS er en komplett abonnementstjeneste hvor BlueTree overtar ansvaret for hele livssyklusen, fra vedlikehold og sikkerhet, til oppdateringer, feilsøking og kundestøtte – der alt utstyr og alle lisenser er inkludert.

NaaS er et sikkert, raskt og stabilt lokalnett – til en fast pris i måneden, som i tillegg er fleksibelt for skalering etter hvert som virksomheten vokser. Kunder har full tilgang til administrasjonsportalen etter eget ønske. Skytjenesten leveres fra BlueTrees nettverksdriftssenter (NOC) som håndterer samtlige aspekter rundt nettverket

Denne tjenesteleveransen leveres iht. ISO/IEC 27001:2013 (informasjonssikkerhet) og ISO 9001:2015 (kvalitet).

Overblikk over NaaS-fordeler

  • Proaktiv drift: utstyret vedlikeholdes med oppdateringene tilgjengelig fra produsenten
  • Kostnadsfri støtte: for eventuelle hendelser og feilsøking i nettverket
  • Overvåking: av tekniske feil 24/7, 365 dager i året
  • Maskinvarefeil: erstatningsutstyr sendes kostnadsfritt. Utskiftingen utføres kostnadsfritt
  • Toppmoderne: Leveranse av både Enterprise- og SD-WAN-kompatible enheter for SD-WAN-drift
  • Kostnader: blir forutsigbare og eliminerer infrastrukturinvesteringer (CAPEX)
  • BlueTree: prisvinnende og ledende leverandører av nettverkstjenester
  • Frigjøring: av IT-personell til å fokusere på andre oppgaver

Kostnadseffektivt for både SMB- og Enterprisevirksomheter

En stor fordel med NaaS er kostnadseffektivitet. NaaS er en abonnementsbasert tjeneste, som ikke krever at virksomheter kjøper nettverksenheter, lisenser, eller trenger å utføre livssyklushåndtering. Kunden trenger heller ikke teknisk personell til å håndtere og administrere nettverket.

Dette muliggjør at virksomheter som ikke har standardiserte løsninger eller midler til å oppgradere, kan dra nytte av NaaS-fordelene, i en modell som er fokusert på forutsigbarhet av kostnader.

NaaS gjør store utslag på regnskapet i form av at virksomheter flytter kapitalkostnader (CAPEX) til driftskostnader (OPEX).

Hva slags type utstyr er inkludert?

NaaS fra BlueTree inkluderer de markedsledende produkter og sikkerhetsløsningene til en fornuftig pris, for i dag og tiden som kommer. Løsningen tilpasset den enkelte virksomhet, og tilfredsstiller BlueTrees krav for informasjonssikkerhet (ISO/IEC 27001:2013) og funksjonalitet.

Brannmurer

Brannmurer kommer i forskjellige versjoner med ulik ytelse og funksjonalitet. Det er først og fremst VPN-ytelse, innholdsfiltreringsfunksjonalitet og integrering av tilgangspunkter som skiller modellene. Brannmurer kommer med nødvendig lisens.

Aksesspunkter

Aksesspunkter er tilgjengelige i forskjellige versjoner med ulik ytelse og funksjonalitet. Det er først og fremst ytelse og støttede WLAN-protokoller/standarder som skiller modellene. Alle tilbudte aksesspunkter har nødvendig tilkobling til PoE-svitsjer. Aksesspunkter kommer med nødvendig lisens.

Svitsjer

Svitsjer leveres i ulike versjoner med ulik ytelse og funksjonalitet. Det er først og fremst antallet nettverksporter som skiller modellene. Svitsjer kommer med nødvendig lisens.

Spesielle driftsbehov for å imøtekomme spesielle krav

Industri 4.0

Digitalisering omfatter ikke kun virksomheter med behov for tradisjonelle bedriftsnettverk. I virksomheter med produksjonsnettverk (OT) vokser stadig IT- og OT-nettverkene sammen. Et IT-nettverk omhandler mye om transport av data gjennom skyen og beskytte data, mens i et OT-nettverk handler det i stor grad om å opprettholde produksjon og samtidig skulle beskytte data. Utstyret i disse to ulike miljøene er forskjellige, hvor sikkerhetssystemer for IT ikke passer for å ivareta sikkerheten i OT-nettverket.

Overvåking av industriell nettverk

BlueTree har en spesialutviklet overvåkningstjeneste for industrielle virksomheter. Dette er en tjeneste som etablerer full synlighet i industrielle nettverk, slik at trusler oppdages, prosessintegritet sikres, infrastrukturer kan bygges sikkert, samt at etterlevelse av regelverk og håndheving av sikkerhetspolicyer for å kontrollere risikoer ivaretas.

Gjennom overvåking av industrielle nettverk som en tjeneste, avdekkes automatisk leverandørreferanser, maskinvare og versjoner, serienumre, konfigurasjon av rackspor, m.m.

Overvåkningsløsningen identifiserer aktivaforhold, kommunikasjonsmønstre og mer. Informasjon vises i ulike typer topografi, tabeller og rapporter.

Overvåkingen skjer gjennom sanntidsinnsikt i den faktiske statusen til industrielleprosesser, for eksempel uventede variable endringer eller kontrollermodifikasjoner, slik at iverksettende tiltak for å opprettholde systemintegritet og produksjonskontinuitet kan utføres.

Dette er formålstjenlig for å analysere angrep og finne datakilden, samt dokumentere hendelsesrapporter.

BlueTree utvikler egne løsninger for monitorering av OT-nettverk, som UpStacked under. UpStacked lar kunder kunne kombinere både IT- og OT-miljøer i samme dashbord.

Interndrift og tredjeparts driftsleverandører

Programvareløsningen kan leveres lisensbasert til virksomheters interne NOC / SOC, og til andre leverandører av IT- og OT-driftstjenester. Whitelabeling er også mulig for programvaren. Ta kontakt for mer informasjon.

Andre tjenester

Ta kontakt

Din melding har blitt sendt.

Vi vil kontakte deg i løpet av kort tid.
Ops! En feil har oppstått. Vennligst prøv igjen.

Hvis feilen vedvarer kontakt oss på:
Telefon: +47 400 01 096
Generelt: info@bluetree.no
Salg: salg@bluetree.no
Support: support@bluetree.no