<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=410238003108880&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kontakt
Menu
Kontakt

Våre kunder

Nemko 

Norske Nemko tilbyr testing- og sertifiseringstjenester for produkter over hele verden og opererer på internasjonal basis. Nemko har lang historie i Norge da det ble etablert i 1933 for å forfremme sikkerheten i elektroniske produkter. I senere tid har Nemko også etablert seg på det internasjonale markedet og har kontorer i over 20  land spredd over flere verdensdeler, og har nå over 500 ansatte. Oppdraget er fortsatt sikkerhet og kjernevirksomheten er å teste og sertifisere produkter for sikkert forbruk i mange forskjellige bransjer.

BlueTree møtte Nemko for første gang når de var midt i et segmenteringsprosjekt ledet av en annen IT-leverandør. Først var det litt uklart for Nemko hva de kunne bruke BlueTree til og hva de kunne få ut av å samarbeide med oss, men vi fikk en god kontakt og de ville gjerne at vi skulle se over dokumentasjonen til prosjektet som straks skulle inn i implementeringsfasen. 

Vi fant viktige oversette detaljer som prosjektet ikke hadde tatt hensyn til og som ville forårsaket store problemer for Nemko til slutt. Vi gjorde Nemko oppmerksom på våre funn og med den tilleggsinformasjonen så fikk heldigvis Nemko stoppet prosjektet før implementering. BlueTree fikk spørsmål hvis vi kunne ta over segmenteringsprosjektet og begynne med en implementering på hovedkontoret i Oslo som pilot.

BlueTree har siden samarbeidet med Nemko for å utvikle riktig strategi og driftsmodell som er tilpasset Nemko sine behov og ressurser. Nemko har et mindre IT-team som sitter i Oslo og som gjør en kjempeinnsats med å operere fjerne lokasjoner og kontorer over hele verden. Dette er en utfordring da den internasjonale tilstedeværelsen som Nemko har, tilfører mer kompleksitet for IT-teamet gjennom lange distanser og ulike tidssoner. I tillegg til det også en heterogen infrastruktur, forskjellige leverandører og løsninger på de ulike kontorene. Dette var en perfekt mulighet for å effektivisere driftsmodellen og innføre standardisering med en gjennomtenkt arkitektur skreddersydd for Nemko.

Samarbeidet med Nemko har resultert i lavere driftskostnader og at Nemko kan ta i bruk ny teknologi og funksjonalitet med de IT-ressurser de har i dag, og ikke drukne i daglig drift. Nemko utnytter nå skybasert infrastruktur basert på Cisco Meraki med en implementasjon som forenkler miljøet og tillater Nemko å skalere opp og ned med mye større fleksibilitet enn tidligere. Nemko beviser at Meraki-løsninger dekker behovene til en større organisasjon, og fremhever at det viktigste er å finne riktig løsning for å støtte kjernevirksomheten til forretningen.

BlueTree har i flere år jobbet sammen med Nemko for å skreddersy nettverksløsninger som dekker de utfordringer og behov Nemko har. BlueTree virker som en forlenget arm til Nemko sitt interne IT-team, for å tilby spesialistekspertise på nettverk som gir Nemko de verktøy de trenger for å realisere potensialet i smarte nettverksløsninger. Vi har sammen med Nemko innført en standardisert plattform som gir Nemko en enklere hverdag med bedre innsikt og forståelse av nettverket.

BlueTree fortsetter å lage løsninger sammen med Nemko og det er viktig for oss at det er forretningsmodellen til Nemko som styrer og påvirker løsningen, ikke motsatt.

Kontakt oss