Skreddersydde totalløsninger og tjenester

DIGITAL TRANSFORMASJON | NETTVERK | SKYen | SIKKERHET | IiOT / OT

Kontakt oss i dag
et neste generasjons it- infrastrukturselskap

BlueTree er et norsk teknologiselskap med livssyklustilnærming som pådriver for kundeopplevelser, kvalitet og sluttbrukeradopsjon

BlueTree benytter automasjon og programmerbarhet for å endre hvordan nettverk håndteres, og for å påvirke hvilken rolle nettverk spiller i virkomsomheter. Selskapets tjenester bygger på kjerne-kompetanseområdene, og er designet for å maksimere deres kunders avkastning.

Neste generasjons IT-infrastrukturselskap
 • Høyt sertifiserte nettverks- og systemingeniører, samt utviklere (CCIE, CCDE, CCNP, DevNet, ...)
 • "First Mover" på programmerbare nettverk (SDN),  konfigurering og utvikling av API-er
 • Benytter DevOps-arbeidsflyter og CI/CD-Pipelines for SaaS, PaaS og IaaS
 • Nøkkelprosjekter, rådgivning, drift, samt programvare- og maskinvaresalg
 • Utvikling av åndsverk (IP) for å tette markedshull, eksempelvis driftsautomasjonsplattformen, UpStacked
 • Investering av selskapets overskudd i FoU siden oppstarten
 • Betrodd rådgiver for noen av Norges største selskaper
Industri- / verktikalbesatt
 • Skreddersydde løsninger for enhver industri/vertikal, bygget med både klassiske og programmerbare nettverk
 • Utnyttelse av Service Design som "One Size does not fit all" fremgangsmåte
 • Kort- og langsiktig orientert for å overkomme spesifikke Pain Points
 • Tung erfaring fra en rekke bransjer, nasjonalt og internasjonalt
 • Use Case and Business Case-orientert
 • Utnyttelse av eksisterende Use Caser inn i nye industrier
 • Løsninger utviklet gjennom sparring med bransjeledende leverandører og produsenter
 • Cisco Architecture Advisor of the Year 2018 og 2020 i Norge
Customer Success Management-sentrisk
 • Cisco Customer Experience-sertfisert
 • Livssyklustilnærming for å øke kundeopplevelsen
 • Customer Success Managere som måles på kundenes ROI
 • Suksesskriterie og KPI-orientert
 • Sluttbrukerorientert for å redusere barrierer knyttet til adopsjon og operasjonelt
 • ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 og Miljøfyrtårn
 • Cisco Ecosystem Partner of the Year 2019 (EMEAR nord)

Rådgivning

BlueTrees konsulenter er spesialister innen sine respektive fagområder.

For kunder som ønsker å starte, eller allerede har begynt sin digitale transformasjon, tilbyr selskapet rådgivningstjenester for å klargjøre nettverk og infrastruktur.

BlueTree hjelper virksomheter med å lage en plattform, for å legge til rette for digitalisering og transformasjon der målet er å forene, forenkle og standardisere. Selskapets konsulenter kan hjelpe deg med å skape en IT-strategi basert på dine forretningsbehov og mulighetsrom.

BlueTree er din teknologiske sparringspartner og holder deg oppdatert om relevante nye trender og beste praksis. De ansatte er nysgjerrige på ny teknologi og investerer tungt i ressurser for å være i forkant på nye trender.

Prosjekter

BlueTree leverer løsninger som hjelper virksomheter med å nå sine mål. Selskapet forstår at hver enkelt industri/vertikal og virksomhet, har sine unike utfordringer. For dette tilbyr BlueTree ekspertise på å konstruere praktiske løsninger for situasjonen, som hjelper virksomheter å kunne fokusere på kjernevirksomheten.

Selskapet baserer samtlige løsninger på å validerte design og best praksis, og finstiller disse for å passe forretningsbehovet til den enkelte virksomhet. Ved å sette den enkelte virksomhets forretningsbehov i fokus, kan BlueTree bistå på å utvikle et nettverksdesign som gjør at din virksomhet kan vokse og utvikle seg. Ved å ha et design som er bygget med stabilitet, sikkerhet og skalerbarhet i fokus, kan din virksomhet fokusere på kjernevirksomheten.

BlueTree bistår eller drive prosjekter for sine kunder som ønsker å flytte nettverk, eller endre leverandør(er), uten å forårsake utilgjengelighet for virksomhetskritisk infrastruktur. Samtidig holdes prosjektets kostnader under kontroll.

Drift og support


Nettverkets formål er å gjøre virksomheten i stand til å levere sitt beste. Profesjonell drift tillater organisasjoner å oppnå konkurransedyktige fordeler, redusere nedetid og redusere driftskostnader.

For å operere nettverket på det kvalitetsnivået virksomheten har behov for og med det tjenesteavtalenivået (SLA) den trenger, kreves stor grad av ressurser. Kombinasjonen av BlueTrees tekniske ekspertise, med godt testede prosedyrer og prosesser, samt vedlikeholdsarbeid, gir proaktive nettverk som optimaliserer og forebygger problemer.

BlueTree bistår virksomheter med å lage en driftsmodell som er skreddersydd for å dekke konkrete konkrete behov. Dette inkludert nettverksadministrasjon, samt forebyggende vedlikehold og overvåking. Selskapet hjelper virksomheter med å feilsøke problemer nettverk, utføre årsaksanalyse og rådgi på langsiktige løsninger.

Selskapet tilbyr å forsterke din eksisterende nettverksovervåkning ved hjelp av egenutviklede og sofistikerte overvåkingsverktøy. Disse  korrelerer og håndtere hendelser gjennom hele kjeden, fra å identifisere en feil, til en løsning og rapportering av feilen.


Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Kontakt oss i dag
om oss

Syv år i drift, en livstid med engasjement

BlueTree er et norsk prisvinnende teknologiselskap. Gjennom å være i forkant på de nyeste teknologiene, utvikling av åndsverk, forskning og kontinuerlig læring, har selskapet som målsetting å gjøre positive endringer og innovere samfunnet, med nye perspektiver og initiativer.

Å jobbe i BlueTree betyr å være i forkant av innovasjon. Selskapet jobber med banebrytendeprosjekter i inn- og utland, med lidenskapelige, kunnskapsrike og storhjertede kolleger.

Sertifiseringer: BlueTree er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 og Miljøfyrtårn.

kjernestrategi

Hybrid mellom løsningspartner og kanalpartner

Benytte programvareutvikling som løsningspartner for å:
- Forenkle aktivering og adopsjon av komplekse løsninger
- Bistå partnere og kunder med å utnytte bransjens beste praksis (Network as Code)
- Gjennom "Co-Creation", utvikle løsninger for å tette / koble forretningsbehov, muligheter og infrastruktur

Benytte produsentnettverket som kanalpartner for å:
- Kontinuerlig validere markedstilpasning, samt vedlikehold av korte utgivelses- og valideringssykluser
- Akselerere bruk av BlueTrees løsninger
- Hjelpe partnere med å overgå deres kunders forventninger