(KlaaS)
Klient som en tjeneste

Prosjekttjenester
abonnementstjenester
driftssenter / outsourcing
co-creation-lab

KONTAKT OSS I DAG

Klient som en tjeneste (KLaaS)

Klient som en Tjeneste (KLaaS) fra BlueTree, er en tjeneste der BlueTree administrerer og håndterer kundens arbeidsstasjoner og mobiler, gjennom hele livssyklusen.

Tjenesten kommer med på-stedet service og på dagen utlevering av nye klient ved uhell.

Hva er Klient som en Tjeneste (KLaaS)?

Tjenesten er fleksibel, sikker og et ressursbesparende leasingtiltak, enten det PC-er, Android eller Apple-enheter, som et kostnadseffektivt alternativ til kjøp av klienter. Tjenesten omfatter hele aspektet fra anskaffelse og rådgivning, konfigurasjon, oppdatering, administrasjon, support, drift og gjenvinning.

Klient som en Tjeneste bidrar til mindre administrasjon og tidsbruk til forvaltning. Samtidig gir den virksomheter økt IT-sikkerhet og kompetansekapasitet.

Tjenesten gir også virksomheter bedre likviditet ved å fjerne anskaffelseskostnader. Dette gjøres ved å flytte CAPEX-kostander til OPEX, i tillegg til å eliminere ressursbehov for drift og support.

Denne tjenesteleveransen leveres iht. ISO/IEC 27001:2013 (informasjonssikkerhet) og ISO 9001:2015 (kvalitet).

Overblikk over KLaaS-fordeler

  • Kundespesifikke klienter: ferdig konfigurert og oppdatert, med nødvendig support og drift
  • Fornøyde ansatte: med det nyeste innen maskinvare
  • Klient-kostnader blir forutsigbare: og eliminerer investeringer i utstyr (flytting av CAPEX-kostnader til OPEX)
  • Brukerstøtte: med komplett fjerndrift
  • På-stedet service: av arbeidsstasjoner
  • På dagen utlevering av ny PC / Mac: fra et av våre landsdekkende utleveringssteder, klar til bruk iht. kundens spesifikke konfigurasjon

Kostnadseffektivt for både SMB- og Enterprisevirksomheter

En stor fordel med KLaaS er kostnadseffektivitet. KLaaS benytter leasingbasert prismodell, som ikke krever at virksomheter kjøper ekstra maskinvare. Dette muliggjør at virksomheter som tidligere ikke hadde midler til å oppgradere maskinvare når enhetene har blitt gamle, nå kan oppgradere i tråd med produktets livssyklus. KLaaS sørger også for at virksomheter kan standardisere sin maskinvare, for at de ansatte kan arbeide fra hvilken som helst arbeidspult.

KLaaS fra BlueTree, eliminerer behovet for kapitalintensive investeringer i maskinvare, og reduserer totale eierkostnader ved å kjøpe utstyr. Dette kan gjøre store utslag på regnskapet i form av at virksomheter flytter kapitalkostnader (CAPEX) til driftskostnader (OPEX).

Klient som en tjeneste i praksis

Planlegging og rådgivning

Behovsavdekkingen i forbindelse med hva skal inngå i tjenesten. Basert på behovsavdekkingen, rådgir BlueTree kunden rundt valg av et formålstjenlig tjenestenivå, samt andre tjenesteelementer i avtalen.

Konfigurasjon og utsending

Arbeidsstasjoner og mobiltelefoner sendes ut ferdig konfigurert og oppsatt iht. avtalen. Ved større utrullinger kan det være aktuelt at BlueTree bistår på-stedet under selve utrullingen.

Livsyklushåndtering

Det tilrettelegges for miljøvennlig retur av utgåtte arbeidsstasjoner, og planlegging mot en fornyelse av nye klienter. Dette gir kunden økt fleksibilitet, både med tanke på teknologisk utvikling og volumstyring. Underveis i tjenesteavtalen håndterer BlueTree arbeidsstasjonene med oppdateringer, administrasjon, support og drift.

Kritiske og umiddelbare behov som dukker opp uanmeldt

Ved uforutsette hendelser tilbyr Klient som en Tjeneste fra BlueTree på-stedet service av arbeidsstasjoner. I tilfeller der sluttbruker ikke kan vente og klienten ikke kan repareres på-stedet, tilbyr BlueTree på-dagen utlevering av ny PC eller Mac, fra et av våre landsdekkende utleveringssteder.

Alle enheter leveres klare til bruk iht. kundens spesifikke konfigurasjon og oppsett.

Andre tjenester