Driftssenter / Outsourcing

Prosjekttjenester
abonnementstjenester
driftssenter / outsourcing
co-creation-lab

KONTAKT OSS I DAG

Driftssenter og Outsourcing

BlueTree tilbyr døgnbemannet driftssenter som overvåker og vedlikeholder sentrale tjenester.

Tjenesten kan inneholde totalansvar for IT-miljøet. Dette passer for SMB- og Enterprise-virksomheter som mangler teknisk- og ressurskapasitet til å vedlikeholde IT-miljøet selv.

Tjenesten kan også bestå av enkel helpdesk, hvor man implementerer ITIL steg for steg, etter hvert som virksomheten utvikler seg. BlueTree tilbyr også et "Powered by"-nettverksdriftssenter til andre IT-leverandører.

Din trygghet er BlueTrees misjon

Med driftssenter fra BlueTree kan kunder føle seg viktig og ivaretatt, uavhengig av virksomhetens størrelse.

Driftssenteret løser større og mindre utfordringer for deg som kunde eller tredjepartsleverandør. Ved innmelding av hendelser kommer man rett til andrelinje-support, og blir ivaretatt av løsningsorienterte konsulenter med over 10 års erfaring innen remote og on-site support.

Alle konsulenter, enten de har 10 års erfaring eller mer, gjennomgår kontinuerlig videreutvikling og har egne mentorer. På denne måten sikrer BlueTree at kompetansen til enhver tid er vedlikeholdt og oppdatert på trusselslandskapet.

Kundeportal

Samtlige kunder med driftssenteravtale har tilgang til en ryddig og brukervennlig kundeportal.
Her kan man blant annet:

 • Opprette supporthenvendelser
 • Danne oversikt over alle supporthenvendelser
 • Teknisk kontaktperson / daglig leder har oversikt over alle supporthenvendelser innad i virksomheten
 • Danne oversikt over aktive tjenester og produkter levert av BlueTree
 • Danne oversikt over aktive klienter og andre enheter
 • Bestille av hardware og software
 • Se fakturaer, m.m.

Ønsker du å levere nettverksdriftstjenester til dine sluttkunder?

Nettverksdriftssenter som en tjeneste (NOCaaS)

Nettverksdriftssenter som en tjeneste, innebærer at BlueTree overtar styringen, monitoreringen, analyse og sikkerheten til et nettverk. Det passer for SMB- og Enterprise-virksomheter som mangler kapasitet og teknisk kompetanse til å vedlikeholde infrastrukturen sin.

NOCaaS muliggjør at tredjepartsleverandører som ikke selv har nettverksdriftssenter, kan tilby sine sluttkunder en «Powered by»-tjeneste fra BlueTree, ved benytte BlueTrees allerede etablerte NOC-tjenester.

Hvorfor benytte NOCaaS fra BlueTree?

 • Ferdigutviklet operasjonell struktur: for effektivt håndtere støtteaktiviteter på tvers av flerefoldige kunder
 • Trent og høyt sertifisert senior driftspersonell
 • CAPEX-investeringer for verktøy og operasjonalisering er foretatt av BlueTree
 • Formelle prosesser og prosedyrer: iht. ISO 9001:2015 og ISO/IEC 27001:2013
 • Integrasjoner og korrelasjoner: på tvers av ulike kundeplattformer
 • Komplett multiprodusent og multidomain-tjeneste
 • Kilde til nye inntektsstrømmer for virksomheten
 • 24/7 vaktordning: ved behov

BlueTree tilbyr to ulike "Powered by" NOCaaS-tjenesteavtaler til IT-leverandører

Nettverk som en tjeneste (NaaS)

NaaS-tjenesten lar sluttkunden bruke lokalt nettverk (LAN) som en tjeneste. LAN-et inkluderer den kablede og trådløse infrastrukturen kunden trenger for å koble opp deres endepunkter (datamaskiner, servere, skrivere, IP-telefoner, kameraer, m.m.).

BlueTree overtar totalansvaret for vedlikehold, oppdateringer og sikkerhet, til feilsøking og kundesupport på SLA – der alt av utstyr og alle lisenser er inkludert. Avtalen er på 1, 3, 5 og 7 år.

Tjenesten er abonnementsbasert med kun én fast månedlig pris for sluttkunden å forholde seg til, uavhengig av grad av hendelseshåndtering og vedlikehold underveis. Du som BlueTrees kunde mottar kick-back basert på dekningsbidraget til avtalens verdi ved oppstart, samt kick-back for endringshåndteringer og utvidelser underveis.

Nettverksdrift som en tjeneste (NOPaaS)

NOPaaS-tjenesten lar sluttkunden bruke lokalt nettverk (LAN) som en tjeneste. LAN-et inkluderer den kablede og trådløse infrastrukturen kunden trenger for å koble opp deres endepunkter (datamaskiner, servere, skrivere, IP-telefoner, kameraer, m.m.).

BlueTree overtar totalansvaret for vedlikehold, oppdateringer og sikkerhet, til feilsøking og kundesupport – der alt av utstyr og alle lisenser kan leveres som CAPEX eller leasing. BlueTree kan også drifte kundens eget utstyr.

Tjenesten gir sluttkunden muligheten til å diskutere og godkjenne nettverksdesign, enheter og utstede PO ved anskaffelse av utstyr fra enhver leverandør. Kunden betaler en månedlig pris for vedlikehold og monitorering, i tillegg til ved behov, ulike oppstarts- og timerater basert på hendelsesprioritering.

Du som BlueTrees kunde mottar kick-back basert på dekningsbidraget til avtalens verdi ved oppstart, samt kick-back for hendelses- og endringshåndtering og utvidelser underveis.

Andre tjenester