(DMaaS)
Data Management som en tjeneste

Prosjekttjenester
abonnementstjenester
driftssenter / outsourcing
co-creation-lab

KONTAKT OSS I DAG

Data Management som en tjeneste (DMaaS)

Data Management som en Tjeneste (DMaaS) er en tjeneste som muliggjør at virksomheter kan ta i bruk sentralisert lagring for forskjellige datakilder.

Tjenesten baserer seg på betaling-per-forbruk (kapasitetsbasert prismodell), som ikke krever at kunder kjøper eller administrerer infrastruktur for datahåndtering.

Hva er Data Mangement som en tjeneste (DMaaS)?

Ved å benytte DMaaS fra BlueTree kan kunder oppnå skalerbarhet, innsikt og tilgjengeliggjøring av deres ulike datakilder. Denne sentrale innsamlingen av data blir deretter utnyttet for å tilby databeskyttelse og tilleggstjenester. Eksempler på datakilder inkluderer filservere, applikasjonsservere og databaseservere, i tillegg til virtuelle maskindatabaser (VM).

De fleste virksomheter har også data hos en eller flere skyleverandører, på stasjonære og bærbare datamaskiner, samt mobiler og tablets. DMaaS fra BlueTree er en fleksibel datahåndteringstjeneste som beskytter og administrerer data fra alle disse kildene.

DMaaS fra BlueTree er en utprøvd løsning som muliggjør at virksomheter kan kvitte seg med lag-på-lag datainfrastruktur, og heller tilrettelegge for å støtte Use Caser, som f.eks. sikkerhetskopiering, katastrofegjenoppretting, filer, sikkerhet, samt. utviklings- og testmiljøer, i tillegg til analyse og andre behov. Kunder sikkerhetskopierer sine datakilder til BlueTree.

Å kunne utnytte ditt hele datasett og administrere dette etter ønske på tjenestenivå, kan være en sterk bidragsyter til en digital transformasjonsreise.

IT kan i større grad fokusere på å skulle administrere dataene, for å oppnå forretningsresultater, og fokusere mindre på å administrere teknisk infrastruktur, kan gi brukerne rettidig informasjon som de trenger, og kan kontinuerlig optimalisere ressurser, trygt i viten om at dataene alltid er beskyttet, sikkert og ikke lenger gjemt bort i individuelle siloer.

Denne tjenesteleveransen leveres iht. ISO/IEC 27001:2013 (informasjonssikkerhet) og ISO 9001:2015 (kvalitet).

Overblikk over DMaaS-fordeler

  • Beskyttelse: av hele virksomhetens dataeiendeler
  • Kostnader: blir forutsigbare og eliminerer infrastrukturinvesteringer
  • Flytting av kostnader: fra CAPEX til OPEX
  • Eliminering av datasiloer: fra ulike punktløsninger, on-prem og skymiljø, til én sentralisert løsning
  • Effektiv og moderne datahåndteringsstrategi: som opp- eller nedskalerer i tråd med virksomhetens utvikling
  • Frigjøring av IT-personell: til å fokusere på andre oppgaver

Kostnadseffektivt for både SMB- og Enterprisevirksomheter

En stor fordel med DMaaS er kostnadseffektivitet. DMaaS benytter en kapasitetsbasert prismodell, som ikke krever at virksomheter kjøper ekstra infrastruktur for å administrere data. Dette muliggjør at SMB-virksomheter som tidligere ikke hadde midler til å distribuere dyre datahåndteringsløsninger, nå kan oppleve mange av fordelene med DMaaS, i en modell som er fokusert på forutsigbarhet av kostnader.

DMaaS eliminerer behovet for kapitalintensive flerpunktsløsninger for datahåndtering, og reduserer totale eierkostnader ved å unngå over-provisjonering. Dette kan gjøre store utslag på regnskapet i form av at virksomheter flytter kapitalkostnader (CAPEX) til driftskostnader (OPEX).

Har du møtt på nye problemstillinger under COVID-19?

Utfordringer med håndtering av data kommer i stor grad fra at data genereres i omfattende mengder fra ulike datakilder. Pandemien var årsak i at de fleste virksomheter raskt måtte ta i bruk hjemmekontorløsninger for å imøtekomme den nye arbeidsstandarden, med tilhørende skyapplikasjoner og fjernløsninger. Selv om den nye normen har ført med seg en hel del positivt, introduserer den også ny kompleksitet ved administrering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data.

Både leverandører av datahåndteringstjenester og virksomheters interne IT-avdeling, har funnet det utfordrende å kontrollere kostnader knyttet til vedlikeholdsfornyelser og oppgraderingsgebyrer. Begrenset tilgang til datasentres tilsynsføring med eldre infrastruktur, og relaterte driftskostnader og teknologioverhead, har vist seg å være en annen sårbar dimensjon.

Har du tatt i bruk ikke-skalerbare og dyre løsninger?

Mange virksomheter har løst de overnevnte problemene ved å distribuere punktløsninger for ulike lokale (on-prem), skymiljøer og arbeidsmengder. Dette bildet inneholder fragmenterte SaaS-løsninger fra en rekke leverandører, med tilhørende overhead for å administrere forskjellige tjenestenivåer, lisensvilkår og administrator-grensesnitt.

Et slikt oppsett skaper et stadig voksende nett av kompliserte datasiloer, og kan ikke anses som en effektiv og moderne datahåndteringsstrategi. Med den nye arbeidshverdagen som til stadighet medfører at millioner av enheter og datakilder kobler seg til bedriftsnettverk verden over, er det ingen tvil om at datavolumene og kompleksiteten kommer til å vokse.

DMaaS fra BlueTree adresserer hele dette bildet, og ivaretar den enkelte virksomhets behov, på en måte som tillater skalering og fleksibilitet.

Andre tjenester

Ta kontakt

Din melding har blitt sendt.

Vi vil kontakte deg i løpet av kort tid.
Ops! En feil har oppstått. Vennligst prøv igjen.

Hvis feilen vedvarer kontakt oss på:
Telefon: +47 400 01 096
Generelt: info@bluetree.no
Salg: salg@bluetree.no
Support: support@bluetree.no