SAMFUNNSANSVAR (CSR)

En virksomhets samfunnsansvar (CSR) omhandler at bedriften frivillig integrerer sosiale og miljømessige forhold knyttet til hvordan de driver, med det ansvaret virksomheten har ovenfor samfunnet de er en del av. Dette er ansvar virksomheten tar utover det å overholde eksisterende lover og regler i det landet virksomheten opererer i.

Ønske om å være et forbilde

BlueTree tar ansvar for at deres leveranser, som tilbyder av kunnskap og effektive teknologiprodukter og -løsninger, muliggjør at selskapet og deres kunder, minimerer innvirkningen på omgivelsene og maksimerer innvirkningen på menneskene. Som selskap tror BlueTree at det er sammenheng i forholdet mellom langsiktig suksess og bærekraft. BlueTree tar derfor et bevisst ansvar for bærekraft for vårt eget selskap, og ønsker å inspirere andre til å gjøre det samme.
Vårt siste klimaregnskap for 2021 finner du her.

Avhending og resirkulering

BlueTree har avtale med virksomheter som muliggjør at vi kan tilby våre kunder å gå over til en sirkulærøkonomisk modell. Gjennom disse samarbeidene kan virksomheten tilby bærekraftig løsninger for avhending, som fokuserer på realisering av verdier, gjenbruk og sikkehet.I tillegg har BlueTree partnerskap med ulike teknologiprodusenter som tilbyr resirkulert utstyr.

Dette muliggjør at BlueTree bidrar til å begrense produksjon av nytt overflødig IT-utstyr. Istedenfor kan BlueTree tilby utstyr som er resirkulert for nytt bruk. Dette utstyret går både BlueTree og produsenten god for, det er like godt som nytt, men enda rimeligere enn å skulle bestille og produsere nytt.

Mangfold og inkludering

I BlueTree omfavnes mennesker av alle raser, kjønn, kulturer, funksjonshemninger og seksuelle legninger. BlueTree mener at jo mer inkluderende virksomheten er, jo sterkere blir selskapet og kulturen.
Ved å fremme inkludering og sette mennesket i fokus, tror BlueTree at at verden blir til et bedre sted for alle.

Sponsorat

BlueTree er stolt samarbeidspartner til Frigg Oslo FK for sesongen 2021-2022. BlueTree ønsker å være synlige i lokalsamfunnet som en engasjert samfunnsaktør, spesielt i hovedstaden hvor virksomheten har hovedsete. BlueTree har som mål om å fremme mangfold og trivsel, og støtte barne- og ungdomsarbeidet innen idretten. Drakten kommer barne- og ungdomsavdelingen til spille med de neste to årene. Frigg har i underkant av 1400 medlemmer totalt.

Sertifiseringer

BlueTree er sertifisert iht. ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse og ISO/IEC 27001:2013 for informasjonssikkerhetsledelse, i tillegg til Miljøfyrtårnsertifisering for miljøledelse. Disse tre sertifiseringene gir veiledning og struktur, nødvendig for å kunne etterleve selskapets ambisjoner om å være et forbildeselskap.

Ta kontakt

Din melding har blitt sendt.

Vi vil kontakte deg i løpet av kort tid.
Ops! En feil har oppstått. Vennligst prøv igjen.

Hvis feilen vedvarer kontakt oss på:
Telefon: +47 400 01 096
Generelt: info@bluetree.no
Salg: salg@bluetree.no
Support: support@bluetree.no