En virksomhets samfunnsansvar (CSR) omhandler at bedriften frivillig integrerer sosiale og miljømessige forhold knyttet til hvordan de driver, med det ansvaret virksomheten har ovenfor samfunnet de er en del av. Dette er ansvar virksomheten tar utover det å overholde eksisterende lover og regler i det landet virksomheten opererer i.

Ønske om å være et forbilde

Vi tar ansvar for at våre leveranser, som tilbyder av kunnskap og effektive teknologiprodukter og -løsninger, muliggjør at vi som virksomhet og våre kunder, minimerer innvirkningen på omgivelsene og maksimerer innvirkningen på menneskene. Som selskap tror vi at det er sammenheng i forholdet mellom langsiktig suksess og bærekraft. Vi tar derfor et bevisst ansvar for bærekraft for vårt eget selskap, og ønsker å inspirere andre til å gjøre det samme.

Avhending og resirkulering

Vi har avtale med virksomheter som muliggjør at vi kan tilby våre kunder å gå over til en sirkulærøkonomisk modell. Gjennom disse samarbeidene kan vi tilby bærekraftig løsninger for avhending, som fokuserer på realisering av verdier, gjenbruk og sikkehet.

I tillegg har vi partnerskap med ulike teknologiprodusenter som tilbyr resirkulert utstyr. Dette muliggjør at vi bidrar til å begrense produksjon av nytt overflødig IT-utstyr. Istedenfor kan vi tilby utstyr som er resirkulert for nytt bruk. Dette utstyret går både vi og produsenten god for, det er like godt som nytt, men enda rimeligere enn å skulle bestille og produsere nytt.

Mangfold og inkludering

I BlueTree omfavner vi mennesker av alle raser, kjønn, kulturer, funksjonshemninger og seksuelle legninger. Vi vet at jo mer inkluderende vi er som et selskap, jo sterkere blir virksomheten og kulturen.

Ved å fremme inkludering og sette mennesket i fokus, tror vi at vi kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted for alle.

Sponsorat

BlueTree er stolt samarbeidspartner til Frigg Oslo FK for sesongen 2020-2021.

Vi ønsker å være synlige i lokalsamfunnet som en engasjert samfunnsaktør, spesielt i hovedstaden hvor vi har hovedsete. Vi har som mål om å fremme mangfold og trivsel, og støtte barne- og ungdomsarbeidet innen idretten.

Drakten kommer barne- og ungdomsavdelingen til spille med de neste to årene. Frigg har i underkant av 1400 medlemmer totalt.

Sertifiseringer

Vi er sertifisert iht. ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse og ISO/IEC 27001:2013 for informasjonssikkerhetsledelse, i tillegg til Miljøfyrtårnsertifisering for miljøledelse. Disse tre sertifiseringene gir veiledning og struktur, nødvendig for å kunne etterleve våre ambisjoner om å være et forbildeselskap.