blogg Kategorier

Hva er en trådløs Site Survey eller dekningsmåling?

En trådløs Site Survey hjelper deg med å avgjøre hvilke områder man bør plassere trådløse aksesspunkt slik at man unngår forstyrrelser og overlappende dekning fra andre aksesspunkt. Ved å utføre en trådløs Site Survey sørger man også for at man ikke har interferens mellom overlappede kanaler, at ekstern radiointerferens ikke skaper problemer, minimiserer antall aksesspunkt som trengs og hvor man bør plassere aksesspunkt for å få best mulig dekning.

Read More