BlueTree Bloggartikkel

Mitt første år i BlueTree: Alexander Olofsson

Før jeg begynte i BlueTree i november 2018 jobbet jeg som nettverksservicemanager i et stortglobalt industriselskap. Min rolle var interessant, og tillot meg å jobbe med spennendeprosjekter som involverer interessante teknologier som SD-WAN, sky-arkitektur og industriellenettverk. Jeg utviklet en god følelse av hvordan teknologien passer i det store bilde, men jegfølte at jeg trengte å kunne dykke dypere inn i detaljene. Jeg trengte å få en bedre forståelse aven komplett løsningslivssyklus fra å identifisere forretningsbehov og å designe og implementereløsningen. Men viktigst, jeg trengte å få mer teknisk ekspertise og praktisk erfaring for å følemeg trygg i å forfølge mitt mål om å bli en nettverksekspert. Det er derfor jeg bestemte meg forå starte i BlueTree.

På min første dag var det selvfølgelig ekstra stas å se at laptop, kontoer, e-post, osv. var klare,og at jeg ikke trengte å bruke tid på den "klassiske første uka" hvor man må hele tiden lete etterfolk for å opprette alle nye kontoer og tilganger. Jeg ble tildelt en mentor, og vi begynteumiddelbart å lage MIN vekstplan. Min mentor insisterte på at denne planen var ment å støttemeg i å nå mine egne mål og oppfordret meg til å "drømme stort". Vi diskuterte mineambisjoner og langsiktige visjoner, og hva jeg ønsket å oppnå profesjonelt i de kommende 3-5årene. Vi tok utgangspunkt i mine langsiktige mål for å tydelig identifisere det jeg trengte åoppnå i det kommende året, og videre brøt det ned i kvartalsmål. Å ta et stort og ambisiøst målog kutte det inn i mindre og forståelige blokker, fikk meg til å se klart hvordan jeg realistiskkunne nå mitt ambisiøse mål. Jeg antar at jeg kunne si at denne øvelsen hjalp meg til å forvandle min store drøm til et mål og en konkret plan for å nå det. Jeg visste akkurat hva jegtrengte å gjøre, ogmentoren min skulle hjelpe meg.

I løpet av min første uke utførte jeg flere labber designet for å finne ut av hva mine sterke ogsvake sider er innen nettverk. Det ga meg et godt innblikk i mine fokusområder for de følgendeukene. Jeg hadde tid til å fokusere på å gjøre mye labbing og trening. For posisjonen jeg var Ipå det tidspunktet i karrieren min, så ga det mening å fokusere på å få CCNP-sertifiseringgjennomført og få litt mer teknisk praksis på både virtuelle og fysiske labber. CCNP var mitt målfor første kvartal 2019, og jeg klarte å fullføre dette målet fem uker etter at jeg startet.

Da jeg allerede hadde fullført mitt opprinnelige mål, bestemte vi oss for å revidere vekstplanenmin for å justere tidslinjen for mine kommende mål. Jeg elsket at hvor fort jeg skulle nå målet mitt, var helt opp til meg. Jo mer innsats jeg legger inn, jo mer støtte vil teamet gi meg.

Mitt neste mål var å begynne å dykke ned i software definerte nettverk (SDN), SD-Access ogSD-WAN. Jeg hadde allerede erfaring med SD-WAN, men SD-Access var helt ny for meg, somdet er for de fleste i bransjen for øyeblikket.

I løpet av den første måneden fikk jeg muligheten til å bli med i kundeprosjekter og jobbet med noen tekniske leveranser, med støtte fra min mentor og veileder. Kombinasjonen av labøvelserog erfaring fra å bidra på kundeprosjekter og leveranser gjorde at fremskrittene gikk raskt.

Jeg ble mer komfortabel med metodene og utviklet ferdighetene som kreves for å levere etnettverksprosjekt. Jeg skrev HLD, LLD, Build Plan og endringsplan, min mentor ga megkontinuerlig tilbakemelding, og noen få (ganske mange) versjoner senere, ville minedokumenter bli godkjent, og jeg ville bli med i implementeringsarbeidet. Det er utrolig hvordangode metoder kan ha så stor innvirkning på kvaliteten på en levering.

De neste månedene ble brukt til å gjøre mye på vår SD-Access lab flettet med ulike oppgaverfor kunder. Jeg har også brukt mye tid på å lete etter og bruke SD-Access trening som Ciscotreningsvideoer, design guider, whitepapers, beste praksis, distribusjons guider og mer. Disseressursene sammen med en fysisk lab for å prøve og feile, og teste alle mulige scenarier drevmeg til et avansert nivå av SD-Access på svært kort tid. BlueTree har en full SD-Access lab ogjeg ble oppfordret til å bygge, ødelegge og reparere så ofte som mulig for å bli kjent med såmange feilscenarioer som mulig og mestre teknologien. Dette kom til god nytte kort tid etter.

Tre måneder inn i mitt første år på BlueTree, begynte jeg å konsultere stillinger for kunder.Begge mine rådgivende stillinger er tungt omdreinet rundt SDN og SD-Access spesielt. Jegføler at «onboardingsprosessen» hos BlueTree virkelig hjalp meg med å bygge bro over hulleneog føle meg trygg på å gi nettverkskunnskap til kundene mine som synes å sette pris på det.

Jeg fortsetter å jobbe med mine mål med støtte fra min mentor og teamet mitt. Jeg er glad for åse at jeg aldri har noen nedetid; Jeg sitter aldri og lurer på hva det neste jeg skal fokusere på er.Jeg vokser hver dag. I tillegg til kundeprosjekter, forbereder jeg meg for CCIE labeksamen.

Jeg antar at jeg forteller deg mer om det i mitt neste innlegg.

Share:
...

SISTE innlegg