BlueTree Bloggartikkel

Trådløs dekningsmåling

En trådløs Site Survey hjelper deg med å avgjøre hvilke områder man bør plassere trådløse aksesspunkt slik at man unngår forstyrrelser og overlappende dekning fra andre aksesspunkt. Ved å utføre en trådløs Site Survey sørger man også for at man ikke har interferens mellom overlappede kanaler, at ekstern radiointerferens ikke skaper problemer, minimiserer antall aksesspunkt som trengs og hvor man bør plassere aksesspunkt for å få best mulig dekning.

Interferens kan forårsakes av eksisterende radiokilder og ved fysiske konstruksjoner som bjelker, vegger og metallobjekter. Hvert sted er unikt, og det er derfor det ikke en fasit som kan brukes på alle steder.

Det er frustrerende og kostbart å «fikse» det trådløse nettverket etter at det har blitt installert. Det er også vanskelig å forklare brukerne at det «nye og forbedrede nettverket» som ble annonsert at vil forbedre arbeidsopplevelsen, viser seg å være tregt, forårsaker flere frakoblinger eller enda vanskeligere å få tilgang til.

Trenger jeg en trådløs Site Survey?

Størrelsen på området som skal dekkes, ses ofte som den eneste faktoren for å svare på det spørsmålet. Størrelse er viktig! For store områder er en undersøkelse et absolutt must.

Andre faktorer er imidlertid svært viktig å vurdere: Er virksomheten min avhengig av det trådløse nettverket? Med andre ord, hvordan ville virksomheten min bli påvirket dersom det trådløse nettverket ble utilgjengelig, tregt eller frakoblet samtidig som de ansatte jobber. Hvis det påvirker virksomheten, så må det trådløse nettverket anses som foretningskritisk, og en site survey er nødvendig, uavhengig av størrelse.

Mange IT-ledere liker å bruke sunn fornuft når de plasserer aksesspunkt: De berergner visuelt hvor et aksesspunkt er nødvendig og plasseres der de tror de vil gi en god dekning. Tanker er at vi alltid kan legge til flere aksesspunkt hvis brukerne klager. De ignorer det faktum at for mange aksesspunkt plassert i feil område kan faktisk nedgradere signalet og gjøre ting verre.

Flere bedrifter velger å distribuere kun trådløse nettverk med det formål å tilby samme tjenestene uten kabel. Noen ganger overser de behovet for båndbredde i moderne applikasjoner. For å opprettholde lignende båndbredde på det trådløse nettverket og sikre roaming-funksjonalitet krever en god plassering av aksesspunkt.

Husk at forskjellige endepunkter, for eksempel bærbare datamaskiner, nettbrett, portable scannere eller mobiltelefoner, har forskjellige radiospesifikasjoner: Brukbar dekning for en type enhet betyr ikke nødvendigvis brukbar dekning en av de andre typene.

Hvilken type trådløs Site Survey trenger jeg?

Det finnes tre typer trådløse nettverksundersøkelser: prediktiv, passiv og aktiv.

En prediktiv undersøkelse utføres uten noen form for målinger på lokasjon. Det brukes et RF-planleggingsverktøy som kan forutsi trådløs dekning for aksesspunktene. For å utføre denne undersøkelsen trenger vi bare en plantegning og litt informasjon om bygningsmaterialene. Prediktive undersøkelser brukes når det trådløse nettverket ennå ikke er bygget, og er nyttig for budsjettformål.

I en passiv undersøkelse lytter vi til eksisterende aksesspunkt, og andre signalkilder for signalstyrke, interferens og aksesspunktdekning. Den lyttende WiFi-adapteren trenger ikke knytte seg til aksesspunkt, den lytter bare passivt til kart av radiofrekvensegenskaper på lokasjon. Passive undersøkelser utføres ofte når du oppgraderer eksisterende trådløst nettverk, for eksempel å legge til flere aksesspunkt.

I en aktiv undersøkelse, brukes WiFi-adapter til å koble seg på aksesspunkt. Dette gjør det mulig å samle inn detaljert informasjon, for eksempel nettverkstrafikk, båndbredde, pakketap og datahastigheter. En aktiv site survey utføres ofte i forbindelse med en passiv undersøkelse ved starten av en ny utrulling av trådløst nettverk.

En aktiv undersøkelse er tidkrevende, men gir en meget grundig rapport på hvor de forskjellige aksesspunktene bør plasseres, hvor mange klienter som er tilknyttet, hvilke kanaler som benyttes og andre forslag til forbedringer som, uten å investere i en ny infrastruktur, skal gi en bedre trådløs ytelse og opplevelse. Man kan da konfigurere det trådløse nettverket til bedre å passe bruksmønsteret til ansatte og alle enhetene som er koblet på det trådløse nettverket.

Share:
...

SISTE innlegg