BlueTree Bloggartikkel

75 prosent av all nedetid kommer fra menneskeligefeil

Visste du at nærmere 75 prosent av all nedetid er forårsaket av menneskelige feil?

Det er en bedrifts største frykt, og det skjer. Strømmen går, serverne stopper opp – nedetid,men du vet verken kilde eller årsak. I en digital hverdag forventes det at systemer og nettverkalltid er “på”, og uplanlagt nedetid er ikke bare risikabelt og dyrt, men også til dels uakseptabelt.

Les om hvilke tiltak bedriften kan gjøre for å unngå dette.

75 prosent nedetid er menneskelige feil

Visste du at nærmere 75 prosent av all nedetid er forårsaket av menneskelige feil?Overraskende, men sant. Noen eksempler på dette er for eksempel feilkonfigurasjon, ogmangel på oppgradering av servere og applikasjoner. Andre viktige årsaker til nedetid er også:

  • Sikkerhet
  • Bugs og feil i programvare
  • Problemer relatert til systemer og programvare
  • Kompleksitet i konfigurering og levering av nye applikasjoner
  • Problemer med migrering

Nedetid er kritisk for bedriften og betyr ikke bare tapte inntekter og data, men kan også i verstefall påvirke omdømmet og ikke minst tilliten. Og når man først opplever nedetid er det lett åhavne i villrede.

Selv om man aldri vil kunne eliminere menneskelige feil fullstendig, er det likevel valg man kanta hva gjelder teknologi og opplæringsprosesser som vil bidra til å redusere det. Minimering avmenneskelig nedetid bør derfor være en høy prioritet hos bedriften.

Unngå nedetid med konkrete tiltak

For å unngå og redusere feil er det konkrete tiltak bedriften kan fokusere på som sørger for atinfrastrukturen fungerer optimalt:

  • Opplæring og sertifisering: Sørg for at IT-ressursene får god nok opplæring og sertifisering i nødvendige rammeverk, slik at de har de beste forutsetningene for åkonfigurere og distribuere ny teknologi.
  • Nettverksovervåking og systemoppdatering: Utfør regelmessige vedlikeholdskontroller. Dersom bedriften din ikke har interne ressurser til dette, så er det en god idé å outsource dettil en tredjepart som kan utføre jobben for deg.
  • Løsningsplan: Ha løsningsplanen klar slik at bedriften kan ta raske grep når nedetideninntreffer. Å kunne komme seg tilbake på kun få minutter vil spare bedriften for tid, stress og ikke minst penger.
  • Driftsprosedyrer: Få på plass driftsprosedyrer som er tilgjengelig for alle ansatte, slik atsamtlige vet hvilke retningslinjer og prosesser som gjelder til enhver tid.
  • Pålitelig partner: Driftsstans og nedetid er ofte utenfor bedriftens kontroll, spesielt hvis dethåndteres av en tredjepartsleverandør. Derfor kan det være smart å foreta en grundigundersøkelse før du velger leverandør, slik at du er sikker på at du gjør det riktige valget forbedriften.

Pålitelig MSP-partner

Mye står på spill når nedetiden først inntreffer, og tiltakene nevnt over er utelukkende et godtsted å begynne. Men det er likevel det siste tiltaket som fortjener litt ekstra oppmerksomhet.Dersom bedriften virkelig ønsker å sikre seg redusert nedetid er det å velge en MSP (Managed Service Provider) særdeles verdifullt.

For det første har en MSP en proaktiv tilnærming til overvåking og vedlikehold av IT-systemer,noe som gjør at de kan eliminere problemer før de i det hele tatt oppstår. På den måten sikresdet at unødig nedetid inntreffer.

I tillegg vil en MSP være godt kjent med bedriftens infrastruktur og har det beste og mestavanserte verktøyet til å kunne oppdage og løse nedetiden raskere, uten å måtte involverebedriftens egne IT-ressurser.

Og sist men ikke minst, tilgjengelighet. Selv om bedriften opplever nedetid vil ansatte fortsattkunne utføre sin egen jobb grunnet bruk av skybaserte systemer, og dermed tilgang tilnødvendig data.

Vurderer din bedrift å outsource IT-systemene til en MSP?

BlueTree har lang fartstid i en rekke bransjer og industrier der vi hjelper bedrifter med nettverk, datasikkerhet og digital transformasjon gjennom drift og support.

Les om hvordan Kolonial.no innoverte produksjonen og økte produktporteføljen ved hjelp avskreddersydd nettverksinfrastruktur fra BlueTree.

Share:
...

SISTE innlegg