(APaaS)
Applikasjonsdrift som en tjeneste

Prosjekttjenester
abonnementstjenester
driftssenter / outsourcing
co-creation-lab

KONTAKT OSS I DAG

Applikasjonsdrift som en tjeneste (APaaS)

Applikasjonsdrift som en Tjeneste (APaaS) fra BlueTree, er en tjeneste hvor kundens viktige IT-ressurser som programmer, systemer, data og dokumenter, befinner seg i eller flyttes til Public Cloud.

BlueTree håndterer drift og administrasjon av aspekter som ytelsesmonitorering og -håndtering, feilsøking og -retting, produksjon, vedlikehold, og tuning.

Hva er applikasjonsdrift som en tjeneste (APaaS)?

Med APaaS fra BlueTree kan virksomheter være trygge på tilgjengelighet og redundans, samt omfanget og ytelsen til IT-ressursene, samtidig som de optimaliserer og oppnår forutsigbare kostnader.

I dag forventer applikasjonsbrukere, enten de er sluttkundebrukere eller brukere av jobbrelaterte applikasjoner, at appene de bruker, bare fungerer. Ettersom applikasjoner er en kritisk del av bruker- og kundeopplevelser, bør fokus rettes mot ytelsesoptimalisering. Brukere nøyer seg ikke med å vente minutter, timer eller dager, til en løsning er funnet.

APaaS fra BlueTree er et proaktivt initiativ, som gjennom sanntidsinnsikt, bidrar til å maksimere denne investeringen i digitale opplevelser. APaaS bruker sanntidsinnsikt for å overvåke ytelsen, f.eks. i spesifikke forretningsområder, brukerengasjement, konverteringsrater, og ytelse i forhold til inntekter, for å nevne noe.

Denne tjenesteleveransen leveres iht. ISO/IEC 27001:2013 (informasjonssikkerhet) og ISO 9001:2015 (kvalitet).

Overblikk over APaaS-fordeler

  • Rask diagnostiering: av problemer i sanntid
  • Raskere løsningstid: av problemene
  • Økt data- og applikasjonssikkerhet: gjennom proaktiv ytelsesmonitorering
  • Forbedret sluttbrukeropplevelse
  • Økt data- og applikasjonssikkerhet: i forhold til sikkerheten du oppnår med lokale løsninger
  • Lavere driftskostnader: gjennom reduksjon av drifts- og administrasjonskostnader

Andre tjenester